pátek 17. prosince 2010

Ztišení v trávě


Silence in the grass


úterý 23. listopadu 2010

Hlubina myšlení

Deep thought
Indiánské proroctví

Indian prophecy

Teprve až pokácíte poslední strom, 
až otrávíte poslední řeku,
až ulovíte poslední rybu, 
přijdete na to, že peníze se nedají jíst. 

Only after the last tree has been cut down.
Only after the last river has been poisoned.
Only after the last fish has been caught.
Only then will you find that money cannot be eaten.